Over ons

Over ons

De vereniging Oldenzaal aan de Slag! is een werkgeversinitiatief, opgericht in samenwerking met de gemeente Oldenzaal. Als Oldenzaalse ondernemers willen wij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (weer) betaald werk krijgen. Omdat het past bij de Participatiewet, omdat het aansluit bij de afspraken die in het Sociaal Akkoord gemaakt zijn tussen Rijk en werkgevers, maar vooral omdat wij vinden dat iedereen die wil werken, ook zou moeten kunnen werken. Als Oldenzaalse ondernemers willen we bijdragen aan een goed woon- en werkklimaat. Veur mekaar, deur mekaar is het credo.

Als Oldenzaalse ondernemers willen we bijdragen aan een goed woon- en werkklimaat. Veur mekaar, deur mekaar is het credo.

Oldenzaal aan de Slag! Werkt samen met het Werkplein Twente. Kan een vacature niet door een kandidaat van de gemeente Oldenzaal worden ingevuld? Dan wordt in samenwerking met het Werkplein een geschikte kandidaat gezocht. De juiste man/vrouw op de juiste plek!


Vraag informatie

We willen draagvlak creëren bij collega-ondernemers. Daarvoor werken we samen met ambassadeurs. Dat zijn stuk voor stuk Oldenzaalse ondernemers die ervaring hebben met de doelgroep en de werkwijze van de gemeente. Die kennis en ervaring delen ze graag met andere ondernemers. Dus heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via info@oldenzaalaandeslag.nl.

Onze leden