• ‘Bij NieuweWeme kun je dat worden
  wat je worden wilt’
  Ben Nieuwe Weme, eigenaar NieuweWeme
 • 'Iedereen verdient een
  tweede kans!'
  Jos Poorthuis, bedrijfsleider bij TVT
 • MVO gaat verder dan
  het scheiden van plastic en papier!
  René Wagelaar, mede-eigenaar Leering Metaalbewerking BV
 • 'Een ambassadeur
  binnen ons bedrijf'
  Ronald Brookhuis
  commercieel directeur Brookhuis Groep
 • 'Als je eraan begint,
  wil je ook dat het
  slaagt'
  Nicole Lemmink, teamleider
  bij De Molenkamp
 • 'Sta ervoor open
  en probeer het
  gewoon eens uit'
  Jos Harperink directeur van SKO

Wat is Oldenzaal aan de Slag!

De vereniging Oldenzaal aan de Slag! is een werkgeversinitiatief. Wij zorgen ervoor dat zoveel mogelijk Oldenzalers met een afstand tot de arbeidsmarkt (weer) betaald werk krijgen. Omdat het past bij de Participatiewet, omdat het aansluit bij de afspraken die in het Sociaal Akkoord gemaakt zijn tussen Rijk en werkgevers, maar vooral omdat wij vinden dat iedereen die wil werken, ook zou moeten kunnen werken. Als Oldenzaalse ondernemers willen we bijdragen aan een goed woon- en werkklimaat. Veur mekaar, deur mekaar is het credo.

Hoe werken we

We houden het graag zo laagdrempelig mogelijk. Ondernemers die ons doel een warm hart toedragen, kunnen gratis lid worden van de vereniging. Het enige dat we van ze vragen, is om hun vacatures – voor ze andere stappen ondernemen – voor te leggen bij de accountmanagers van de gemeente Oldenzaal. Die onderzoeken binnen zeer korte termijn of er geschikte kandidaten zijn. Er zijn goede kandidaten die zo aan de slag kunnen, en soms is er extra begeleiding nodig.

Ook dat stemmen de medewerkers nauwkeurig met u af. Zij bekijken daarnaast samen met u of u recht heeft op subsidie. Via een online portal kunnen leden hun vragen op het gebied van HRM voorleggen aan andere leden. Zo maakt u gebruik van alle kennis die er bij de leden aanwezig is.

Overlegplatvorm met de gemeente
Onze vereniging is gesprekspartner voor de gemeente Oldenzaal. Primair vanuit onze doelstelling, maar we kunnen ook andere onderwerpen inbrengen die voor de leden interessant zijn.

Wilt u advies
Oldenzaal aan de Slag! heeft ambassadeurs onder de Oldenzaalse ondernemers. Zij weten uit ervaring hoe het werkt als je mensen uit deze doelgroep aan de slag wilt helpen. Vragen, opmerkingen of gewoon eens samen kijken naar de mogelijkheden? Zij sparren graag met u. Neem contact op met Antoinette Benneker, coördinator bij Oldenzaal aan de Slag!, telefoon 06 - 2324 1367.


Wilt u een vacature plaatsen

Onze leden